STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Triển khai thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 20/10/2021
2 Triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 và cung cấp test nhanh Covid - 19 20/10/2021
3 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau 15/10/2021
4 Thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 15/10/2021
5 Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh Năm học 2020-2021 15/10/2021
6 Số: 140/ KH - UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về câu chuyện du lịch "Quảng Trị trong tôi" năm 2021 18/09/2021
7 Số 5028/UBND-KT V/v triển khai thực hiện phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt 18/09/2021
8 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 26/08/2021
9 Quyết định kéo dài thời gian thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT - TTg của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau 26/08/2021
10 Quyết định 1629 Thực hiện giản cách xã hội 26/08/2021
11 Số: 4765/UBND-KGVX ( V/v Bổ sung một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid - 19 26/08/2021
12 Số: 4313/UBND - KGVX triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 26/08/2021
Văn bản - Công văn
Chính phủ điện tử

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết website