Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 11/05/2022, 14:57:00 - Lượt xem: 9

Thông tin tài liệu

Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Văn bản liên quan
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Tháng 06 : 1.406