Số: /SGDĐT-TCCB - V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND của UBND về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

 18/06/2022, 11:31:00 - Lượt xem: 0

Thông tin tài liệu

Số: /SGDĐT-TCCB - V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND của UBND về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Văn bản liên quan
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 1.405