Số: /SGDĐT-TCCB V/v triển khai thực hiện Chương trình số 22-Cr/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

 18/06/2022, 11:25:00 - Lượt xem: 0

Thông tin tài liệu

Số: /SGDĐT-TCCB V/v triển khai thực hiện Chương trình số 22-Cr/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Văn bản liên quan
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Tháng 06 : 1.406