STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Số: /SGDĐT-TCCB - V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND của UBND về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 18/06/2022
2 Số: /TB-SGDĐT - THÔNG BÁO Ủy quyền điều hành hoạt động của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau 18/06/2022
3 Số: /SGDĐT-TCCB V/v triển khai thực hiện Chương trình số 22-Cr/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW 18/06/2022
4 Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Cà Mau 11/05/2022
5 Tuyển sinh đi học tại Bê-la rút năm 2022. 11/05/2022
6 Kế hoạch tổ chức "Tháng gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo" 22/03/2022
7 Số: 277/SGDĐT-TTr V/v Hướng dẫn triển khai văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ 12/03/2022
8 Số: 245/SGDĐT-TCCB V/v triển khai Kế hoạch số 16-KH-BCĐ, ngày 28/01/2022 của Ban chỉ đạo Công tác gia đình 11/02/2022
9 Số: 248/SGDĐT-MNPT V/v tăng cường công tác phòng, chống COVID-19 trong trường học. 11/02/2022
10 Số: 250/SGDĐT-TTr V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 2022 11/02/2022
11 Số: 183/KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Thi hành pháp luật và kiểm tra, xử lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2022 27/01/2022
12 Số: 202/SGDĐT-MNPT V/v triển khai thực hiện Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 27/01/2022
Văn bản - Công văn
Chính phủ điện tử

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết website