STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Số: 1717/SGDĐT-MNPT V/v hướng dẫn thực hiện tiêm vắc xin theo QĐ số 1537/QĐ-UBND của UBND tỉnh (đợt 40) 06/07/2022
2 Triển khai Quyết định số 1491/QĐ-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 06/07/2022
3 Số: 1715/ SGDĐT-TTr V/v Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về cư trú, hộ tịch, hôn nhân và gia đình năm 2022" 06/07/2022
4 Số:1872 /SGDDT-MNPT V/v Tăng cường công tác tiêm Vacxin phòng COVID- 19 06/07/2022
5 Số:1873 /SGDĐT-MNPT Cà Mau, ngày tháng 7 năm 2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1751/QĐ-BGDĐT về phê duyệt tài liệu hướng dẫn tuyên truyền phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh 06/07/2022
6 KẾ HOẠCH Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) 06/07/2022
7 Số: /SGDĐT-TCCB - V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND của UBND về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 18/06/2022
8 Số: /TB-SGDĐT - THÔNG BÁO Ủy quyền điều hành hoạt động của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau 18/06/2022
9 Số: /SGDĐT-TCCB V/v triển khai thực hiện Chương trình số 22-Cr/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW 18/06/2022
10 Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Cà Mau 11/05/2022
11 Tuyển sinh đi học tại Bê-la rút năm 2022. 11/05/2022
12 Kế hoạch tổ chức "Tháng gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo" 22/03/2022
Văn bản - Công văn
Chính phủ điện tử

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết website