“100% giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 phải được bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trước ngày 30/7”.

Thông tin trên vừa được đưa ra ngày 18/5 tại hội thảo triển khai thực hiện quy chế bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020, do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Bồi dưỡng 100% giáo viên dạy lớp 1

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh vai trò quyết định của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông với chất lượng giáo dục đào tạo nói chung và công tác đổi mới chương trình - sách giáo khoa mới.

Để chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, công tác bồi dưỡng cán bộ, giáo viên cần ưu tiên cho các nội dung về chương trình 2018.

Trong đó, tập trung vào 4 module: hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018 (module 1); phương pháp dạy học và giáo dục (module 2); kiểm tra đánh giá học sinh (module 3); xây dựng kế hoạch dạy học giáo dục (module 4).

Trước 30/7, tất cả giáo viên lớp 1 phải được bồi dưỡng chương trình GDPT - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. 

“100% giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 phải được bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trước 30/7. Hết 31/12, toàn bộ giáo viên cấp tiểu học phải được bồi dưỡng về hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và bồi dưỡng phương pháp dạy học - giáo dục.

Đối với cấp THCS, THPT, hết năm 2020, tất cả giáo viên phải được bồi dưỡng về hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Bồi dưỡng thường xuyên kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Theo Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên, có 3 loại hình bồi dưỡng: tập trung (trực tiếp), từ xa (trực tuyến) và bán tập trung (kết hợp trực tiếp và trực tuyến).

Trong giai đoạn ưu tiên bồi dưỡng chương trình Giáo dục phổ thông mới, hội nghị thống nhất công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà sẽ kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

Trong đó, phương thức chủ đạo là tự học với sự hỗ trợ của hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) và đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý Giáo dục phổ thông cốt cán. Giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt cũng tham gia hướng dẫn/cố vấn thông qua lệ thống LMS.

Trước 30/7, tất cả giáo viên lớp 1 phải được bồi dưỡng chương trình GDPT - 2

Nhấn để phóng to ảnh

Các đại biểu tham dự hội thảo

Giáo viên đại trà và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại trà sẽ có 5 ngày tự học có hướng dẫn qua mạng, sau đó 3 ngày bồi dưỡng trực tiếp thông qua sinh hoạt chuyên môn tại trường hoặc cụm trường.

7 ngày tiếp đó, thầy cô tự nghiên cứu tài liệu và làm bài kiểm tra chất lượng. Chỉ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông được đánh giá “Đạt” mới được tham gia giảng dạy trực tiếp trên lớp.

Tài liệu học tập cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ GD&ĐT phát hành trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến.

Mỗi giáo viên được cấp một tài khoản để truy cập vào hệ thống học tập trực tuyến đó và nghiên cứu tài liệu, tương tác với giáo viên cốt cán, giảng viên sư phạm.

Thứ Ba 19/05/2020 - 08:10

Nguồn: Báo Dân Trí