Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, áp dụng từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6. Điểm mới đáng chú ý là quy định không xếp loại học sinh theo 4 mức: Giỏi, khá, trung bình, yếu.

Thông tư quy định có hai hình thức đánh giá, gồm đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số. Các môn học áp dụng hình thức đánh giá bằng nhận xét gồm: Giáo dục thể chất, nghệ thuật, âm nhạc, mỹ thuật, nội dung giáo dục của địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Hình thức đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số được áp dụng đối với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông còn lại. 

 

Học sinh được đánh giá học lực theo 4 mức: Tốt, khá, đạt, chưa đạt. Ảnh: hanoimoi.com.vn 

Việc đánh giá kết quả học kỳ, cả năm học đối với những môn học đánh giá bằng nhận xét được phân theo hai mức: Đạt, chưa đạt. 

Chia sẻ về một số điểm mới đáng chú ý trong Thông tư 22, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết: "Thông tư 22 có nhiều nội dung tiếp tục từ Thông tư 26; trong đó có quy định về hình thức đánh giá (đánh giá bằng nhận xét, đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số); coi trọng động viên, khuyến khích học sinh và tương tác giữa thầy - trò cả trong đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ, đánh giá vì sự tiến bộ của người học. Điểm khác biệt là việc đánh giá sẽ áp dụng nhiều phương pháp, hình thức kỹ thuật, kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và định kỳ để bám sát quá trình tiến bộ của học sinh, khích lệ sự cố gắng của mỗi học sinh. Mỗi học sinh sẽ có cơ hội để thể hiện giá trị, điểm mạnh của mình và có cơ hội điều chỉnh kết quả học tập, rèn luyện".

 

Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học. Ảnh: Bộ GD&ĐT. 

Theo đó, các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số, việc đánh giá kết quả học kỳ, cả năm học theo 4 mức: Tốt, khá, đạt, chưa đạt. Việc đánh giá học sinh không căn cứ theo điểm trung bình của tất cả các môn học như trước đây.

Để được xếp loại tốt, học sinh cần có tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức đạt; tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số có điểm trung bình môn học kỳ, trung bình môn cả năm đạt từ 6,5 điểm trở lên, trong đó, có ít nhất 6 môn học có điểm trung bình môn học kỳ, trung bình môn cả năm đạt từ 8,0 điểm trở lên. 

Thông tư cũng quy định rõ, việc đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ đối với học sinh được thực hiện qua bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính, qua bài thực hành, dự án học tập.

Theo lộ trình, từ năm học 2022-2023, Thông tư sẽ áp dụng đối với học sinh lớp 7 và lớp 10; năm học 2023-2024, áp dụng đối với học sinh lớp 8 và lớp 11; năm học 2024-2025, áp dụng đối với học sinh lớp 9 và lớp 12.

LÊ ANH