Pascal For Win 10

 17/08/2021, 16:07

HD cài Free Pascal cho win 10 32bit và 64bit

I. Cài Free Pascal cho PC win 10 32bit (X86), tải file Free Pascal x86_32bit theo link sau về rồi cài đặt bình thường như các phần mềm thông thường.

II. Cài Free Pascal cho PC win 10 64bit (X64),  tải 2 file cài đặt theo link sau về, rồi click cài lần lượt Pascalx64_1 rồi đến Pascalx64_2.