Nhà Dây Thép

 


Di tích Nhà Dây Thép.             Ảnh: Huỳnh Lâm


Nhà Dây Thép tọa lạc tại đường Lê Lợi, Phường 2, TP.Cà Mau, là nhà Bưu điện của thực dân Pháp xây dựng vào khoảng năm 1910. Trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp những năm 1930, các chiến sĩ cách mạng lấy nơi đây làm điểm liên lạc và từ đây các cơ sở đảng ở Cà Mau ngày càng phát triển. Cũng chính từ điểm liên lạc Nhà Dây Thép, các chỉ thị của cấp trên đến được với các chi bộ, đảng viên, kịp thời tập trung chỉ đạo đường lối đấu tranh, phát động đấu tranh trong quần chúng nhân dân, giành được nhiều thắng lợi.

Nhằm phục vụ và đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng, từ năm 1930 đến 1939, Xứ ủy Nam Kỳ và Đặc ủy Hậu Giang đã chọn Nhà Dây Thép là địa điểm liên lạc, cử đồng chí Lê Tồn Khuyên (nhân viên Nhà Dây Thép) phụ trách đầu mối liên lạc của Đảng ta tại khu vực Cà Mau. Từ chỗ là công sở của bọn thực dân, những người chiến sĩ cách mạng đã biến nơi đây thành địa điểm liên lạc giúp Đảng bộ Cà Mau nhận những tin tức quan trọng cũng như sự chỉ đạo kịp thời của cấp trên về việc củng cố lực lượng cách mạng và phát động phong trào đấu tranh cách mạng trong quần chúng nhân dân. Ngày 02/6/2011, Nhà Dây Thép Cà Mau được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.


camau.gov.vn

Nguồn: Ban chủ nhiệm Địa chí Cà Mau