Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau

 


Bãi Bồi Mũi Cà Mau. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng

 

Ngày 26/5/2009 UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau, với tổng diện tích là 371.506 ha, bao gồm: vùng lõi 17.329 ha, vùng đệm 43.309 ha, vùng chuyển tiếp 310.868 ha. Trong đó, bao gồm các vùng rừng ngập mặn diễn thế nguyên sinh trên đất mới bồi tạo nên bãi sinh đẻ và nuôi dưỡng con non các loài thủy, hải sản cho cả một vùng rộng lớn - Vịnh Thái Lan; các hệ thống chuyển tiếp hệ sinh thái đặc trưng từ rừng ngập mặn sang rừng tràm ngập nước theo mùa và những dấu tích cư dân đầu tiên trên vùng đất cực Nam của Tổ quốc. Đây là mô hình phát triển bền vững của địa phương thông qua việc bảo tồn đa dạng sinh học,  phát triển kinh tế và gìn giữ các giá trị văn hóa.

 


Giang sen – một loài chim lớn sinh sống trên vùng đất ngập nước. 
Ảnh: Võ Thanh Trà

 

Các vùng đệm và vùng chuyển tiếp bao quanh các vùng lõi làm nên một hành lang rộng lớn, đa dạng cảnh quan và hệ sinh thái, bao gồm các hệ sinh thái rừng ngập mặn, bãi bùn, đầm lầy ngập nước than bùn, hệ sinh thái biển... lưu giữ nguồn tài nguyên sinh vật, tài nguyên địa chất phong phú, có giá trị bảo tồn cao, đã và đang được các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế quan tâm bảo vệ.


camau.gov.vn

Nguồn: Ban chủ nhiệm Địa chí Cà Mau