Hồng Anh Thư Quán

 


Di tích Hồng Anh Thư Quán.    Ảnh: Huỳnh Lâm


Di tích Hồng Anh Thư Quán tọa lạc tại số 43, đường Phạm Văn Ký, phường 2, thành phố Cà Mau. Ngôi nhà “Hồng Anh Thư Quán” được xây dựng vào đầu thế kỷ XX dưới thời chủ quận Metaye người Pháp, là một căn trong dãy nhà lầu 2 tầng được làm nhà hàng, phòng ngủ có tên Á Châu. Vào đầu thập niên 20 của thế kỷ XX, khi phong trào đấu tranh cách mạng dâng cao ở khắp nơi trong cả nước, tại ngôi nhà này đã hình thành cơ sở Chi hội Việt Nam thanh niên cách mạng Đồng chí hội có tên gọi Hồng Anh Thư Quán. Nhiệm vụ chính của Hồng Anh Thư Quán là tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê Nin cho nhân dân, nhất là tầng lớp thanh, thiếu niên yêu nước, chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi để cơ sở Đảng cộng sản Việt Nam ra đời tại Cà Mau. Hồng Anh Thư Quán từng là hiệu sách của chi hội, cung cấp các loại sách báo tiến bộ, trong đó có “Tự bản luận” của Mác và Ăng ghen. Hồng Anh Thư Quán được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia ngày 04/08/1992.

camau.gov.vn

Nguồn: Ban chủ nhiệm Địa chí Cà Mau