Biệt khu Hải Yến – Bình Hưng

 


Đài tưởng niệm khu di tích Biệt khu Hải Yến - Bình Hưng. Ảnh: Ngọc Thu


Biệt khu Hải Yến – Bình Hưng thuộc ấp Thanh Đạm, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, nằm bên kênh Cái Đôi, cách thị trấn Cái Đôi Vàm khoảng 4 km.

Năm 1957, Mỹ - Diệm bố trí Nguyễn Lạc Hóa cùng 80 hộ dân theo đạo Thiên Chúa di cư đến hai bên kênh xáng Thọ May, xã Phú Mỹ, huyện Cái Nước và thành lập xứ đạo Phú Mỹ. Sau đó, khu dinh điền Phú Mỹ được dời về ấp Thanh Đạm, xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, thành lập khu dinh điền Cái Cám. Cùng thời gian này, Nguyễn Lạc Hóa vận động và thu nhận 120 gia đình di cư người dân tộc thiểu số, những phần tử ác ôn trong lực lượng di cư cùng một số thanh niên trong xứ đạo, thành lập các trung đội địa phương, đồng thời xin cấp phát thiết bị, súng đạn phục vụ cho việc xây dựng biệt khu Hải Yến - Bình Hưng. Nguyễn Lạc Hóa đã kích động, dung dưỡng cho bọn này tự do bắn người, hãm hiếp, chặt đầu, mổ bụng lấy mật, moi gan, gây biết bao đau thương, mất mát đối với nhân dân và chiến sĩ cách mạng ở Cà Mau.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Bảo tàng tỉnh Cà Mau, bọn Bình Hưng - Hải Yến đã thảm sát, giết hại 1.675 cán bộ và đồng bào. Biệt khu Hải Yến - Bình Hưng được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia ngày 24/11/2000./.

camau.gov.vn

Nguồn: Ban chủ nhiệm Địa chí Cà Mau